Medycyna Podróży i Zdrowie Międzynarodowe

Organizując wyjazdy do krajów misyjnych nasi wolontariusze zdobywają nie tylko wiedzę na temat egzotycznych kultur i krajobrazów, ale przede wszystkim poznają zagrożenia związane z podróżowaniem do krajów strefy tropikalnej. Pracując z chorymi poszerzają swoją wiedzę na temat medycyny podróży i pogłębiają świadomość o roli profilaktyki w zapobieganiu groźnych dla życia schorzeń. W oparciu o długoletnie doświadczenie i rzetelną wiedzę personelu Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych w Poznaniu  oraz praktykę wolontariuszy Fundacji Redemptoris Missio dzielimy się z Państwem przydatnymi linkami i podstawowymi poradami dotyczącymi poprawnego przygotowania pod względem profilaktyki panujących tam chorób.

 

Gdzie szukać informacji:

Strona internetowa prowadzona przez Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Gdyni. Znajdą tu Państwo opis objawów, sposobów zapobiegania i leczenia licznych chorób tropikalnych. W przejrzysty sposób ukazano również obszary występowania poszczególnych jednostek chorobowych. Instytut Medyczny wylicza obowiązkowe szczepienia dla niemal każdego kraju świata. Dodatkowo na medycynatropikalna.pl można zapoznać się z ponad setką tematycznych artykułów naukowych oraz licznymi fotorelacjami z egzotycznych rejonów świata.

http://www.medycynatropikalna.pl

 

Oficjalny portal Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zawiera na bierząco aktualizowaną bazę zagrożeń występujących w poszczególnych krajach. Na stronie znajdują się informacje o epidemiach, innych zagrożeniach zdrowotnych, konfliktach zbrojnych, ryzyku wystąpienia ataków terrorystycznych, klęskach żywiołowych itp. Ponadto można tu zapoznać się z wymaganiami wizowymi i formalnymi podróżowania w różne rejony świata. MSZ proponuje również skorzystanie z kilku internetowych narzędzi zwiększających bezpieczeństwo i komfort podróży.

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/

 

Portal Światowej Organizacji Zdrowia dostępny w sześciu wersjach językowych: arabskiej, chińskiej, angielskiej, francuskiej, rosyjskiej i hiszpańskiej. Można odnaleźć tutaj publikacje i wiadomości dotyczące zagrożeń zdrowotnych w krajach tropikalnych oraz zapoznać się z newsami z zakresu chorób tropikalnych i medycyny podróży.

http://www.who.int/topics/tropical_diseases/en/

 

Anglojęzyczna strona internetowa Centrum Kontroli i Prewencji Chorób w Atlancie. Znajdują się tu liczne informacje z zakresu zdrowia publicznego. Na portalu można znaleźć dane dotyczące zarówno chorób tropikalnych, sezonowych i przenoszonych drogą płciową, jak i  schorzeń nie związanych z medycyną podróży.  

http://www.cdc.gov/

 

Aktualizowana platforma internetowa umożliwiająca podróżującym uzyskanie informacji dotyczących zagrożeń zdrowotnych w międzynarodowym ruchu turystycznym, medycznego przygotowania dla wyjeżdżających do krajów tropikalnych i subtropikalnych w tym także osób niepełnosprawnych, po transplantacjach, z cukrzycą, kobietom ciężarnym lub podróżujących z małymi dziećmi. Raport zawiera także informacje o lokalizacji Certyfikowanych Gabinetów Medycyny Podróży prowadzonych przez lekarzy zrzeszonych w Krajowej Sieci Gabinetów Podróży współpracujących z WCMP w Poznaniu.

www.raport.medtrop.pl

 

Specjalistyczna opieka medyczna.

W Polsce znajdują się trzy wysokospecjalistyczne ośrodki zajmujące się leczeniem chorób tropikalnych. Ośrodki są w pełnej gotowości do przyjęcia chorych powracających z krajów strefy międzyzwrotnikowej.

Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych w Poznaniu:

http://www.spsk2.pl/index.php/pl/struktura-szpitala-fp/oddzialy/oddzial-kliniczny-chorob-tropikalnych-i-pasozytniczych

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni:

http://www.ucmmit.gdynia.pl/

 

Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie

http://www.zakazny.pl/