O

d 2008 r. MSZ realizuje program Wolontariat - Polska Pomoc, którego celem jest wspieranie bezpośredniego zaangażowania polskich obywateli w pomoc mieszkańcom państw rozwijających się oraz upowszechnienie w polskim społeczeństwie wiedzy o problemach, z jakimi te państwa się zmagają. Dzięki dotacji MSZ wolontariusze biorący udział w programie mają zapewnione finansowanie kosztów podróży, pobytu i ubezpieczenia, a także dostosowane do specyfiki konkretnego zadania szkolenia i kursy prowadzone przez MSZ oraz organizacje zaangażowane w projekt. Na miejscu wolontariusze przebywają pod opieką organizacji przyjmującej; ich praca trwa minimum 6 tygodni w przypadku projektów krótkoterminowych lub minimum 3 miesiące w przypadku projektów długoterminowych. Finansowe wsparcie obejmuje również inicjatywy edukacyjne podjęte przez wolontariusza po powrocie do Polski. 

Fundacja uczestniczy w programie od 2010 roku. Dostaliśmy wówczas dofinansowanie na dwa projekty. Nasze wolontariuszki wyjechały do Namibi i do Tanzanii. W 2011 roku nasi wolontariusze realizowali swoje działania w Kamerunie, Zambii i na Jamajce. Z kolei w 2012 roku dotacje w ramach programu dały nam możliwość kontynuacji dwóch projektów rozpoczętych w 2011 roku (Kamerun i Jamajka) oraz dodatkowo realizację projektu w Indiach. Dzięki środkom ministerialnym Fundacja wysłała swoich wolontariuszy również do Etiopii i RPA w 2013 roku oraz do Rwandy i na Papuę Nową Gwineę w 2015 roku. 

 
Poniżej przedstawiamy krótki opis naszych projektów:
Rok 2013:
Projekt 1106/2013 – „Pomoc medyczna dla ośrodka w Dilla w Etiopii”

W ramach projektu do ośrodka w Dilla wyjechały dwie wolontariuszki, położne na okres trzech miesięcy. Główne problemy z jakimi zgłaszają się pacjenci do ośrodka to malaria, robaczyce, choroby układu pokarmowego występujące ze względu na brak wody zdatnej do picia, schorzenia reumatyczne oraz przeziębienia. Dodatkowo raz w tygodniu odbywają się szczepienia dzieci. W związku z faktem, że wiele z dzieci jest skrajnie niedożywiona Siostry prowadzą również akcję dożywiania rozdając rodzicom mleko modyfikowane. Program dożywiania prowadzą również dla osób dorosłych.

 

Programem Siostry obejmują ok 200 dzieci i 120 dorosłych. Ośrodek przyjmuje również kobiety w ciąży, poddaje je badaniom i udziela porad w zakresie opieki nad dzieckiem oraz przyjmuje porody. Ponadto na terenie ośrodka mieści się szkoła zawodowa (kierunek informatyka, nauka szycia i administracja), w której uczy się ok 120 osób, kursy dla kobiet oraz przedszkole, do którego uczęszcza ok 420 dzieci.

 

W ramach niniejszego projektu planujemy przeprowadzenia następujących zadań:

 • Praca w gabinecie lekarskim na terenie ośrodka oraz na porodówce. Świadczenie doraźnej pomocy medycznej zgłaszającym się pacjentom, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.
 • Przeprowadzenie badań przesiewowych dzieci z przedszkola na terenie misji pod kątem prawidłowego rozwoju psycho-fizycznego dzieci.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i kart rozwoju dzieci w celu utrwalenia efektów proponowanego projektu.
 • Przeprowadzenia lekcji na temat higieny i dbania o zdrowie w przedszkolu i szkole zawodowej. Wolontariuszki przeprowadzą 5 takich spotkań, 3 dla przedszkolaków i 2 dla uczniów szkoły zawodowej. Dodatkowo prowadziły edukację prozdrowotną w gabinecie i na porodówce.
 • Prowadzenie akcji dożywiania dzieci i dorosłych.  Działania te trwały przez cały okres trwania projektu. Do obowiązków naszych wolontariuszek w ramach tego działania nalełżało też kontrolowanie stanu zdrowia dożywianych pacjentów.
 • Prowadzenie akcji szczepienia dzieci. Na terenie ośrodka odbywają się cyklicznie szczepienia dzieci (raz w tygodniu). Zadaniem wolontariuszek było zbadanie dzieci i szczepienie ich.
 • Opieka nad matką i dzieckiem oraz nad kobietami w ciąży, przeprowadzenie podstawowych badań, ocena stanu zdrowia, matki, dziecka i kobiet w ciąży, przyjmowanie porodów. 

Budżet: 57 094 zł, wkład MSZ:  53 344 zł, wkład własny: 3750 zł

 

 

 

 

 

Projekt 1096/2013 – „Pomoc medyczna i stomatologiczna w przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce – kontynuacja”

 

 

Budżet: 92 981 zł, wkład MSZ: 86 731 zł, wkład własny: 6250 zł 

Projekt jest kontynuacją projektów realizowanych w latach 2011-2012 (1310/2011, 1062/2012). Siostry Sercanki odpowiedzialne za przychodnie Holy Spirit w Maggotty na Jamajce zgłosiły do Fundacji  potrzebę kontynuacji już rozpoczętych działań aby zapewnić pacjentom przychodni ciągłą opiekę lekarską. W ramach projektu na Jamjakę pojechały dwie lekarki oraz stomatolog. W ramach projektu na Jamjakę pojechały dwie lekarki oraz stomatolog.

 

W trakcie pobytu w Maggoty wolontariusze będą realizować następujące zadania:

 • Praca w przychodni w Maggoty, przez 5 dni w tygodniu, dodatkowo, w weekendy dyżury całodobowe (diagnozowanie oraz planowanie leczenia, pomoc w gospodarowaniu środkami medycznymi w przychodni, wykonywanie badań laboratoryjnych).
 • Opieka domowa, raz w tygodniu wolontariuszki będą zajmować się pacjentami leżącymi w domu.
 • Działania edukacyjne w przychodni.
 • Organizacja trzech seminarów dla mieszkańców Maggotty odnośnie chorób przenoszonych drogą płciową.
 • Organizacja czterech szkoleń z zakresu postępowania w cukrzycy (utrzymanie diety, prowidłowe normy glikemii, nauka obsługi glukometra, wysiłek fizyczny). Szkolenia miałoby być cykliczne, jedno w miesiącu, poza szkoleniem nowych pacjentów, wolontariusze będą kontrolować pacjentów już przeszkolonych.
 • Praca w przychodni w charakterze lekarza dentysty, przyjmowanie pacjentów i wykonywanie odpowiedniego leczenia. Wykonywanie zabiegów dentystycznych, takich jak: leczenie próchnicy, leczenie chorób twardych tkanek zębów, leczenie chorób miazgi zęba, ekstrakcje, leczenie ropni.
 • Przeprowadzenie  dwóch spotkań edukacyjnych na temat profilaktyki i higieny jamy ustnej, działaniami tymi chcemy objąć zarówno dzieci jak i dorosłych. Tematyka spotkań obejmowała naukę prawidłowego szczotkowania zębów, właściwej higieny jamy ustnej itp.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i dentystycznej, wykonywanie raz w miesiącu raportów do tamtejszej Izby Lekarskiej i Dentystycznej.

 

Projekt 1100/2013 - „Pomoc dla Siloe”

Budżet:  64 034 zł, dotacja MSZ: 58 934 zł, wkład własny: 5100 zł.

Projekt „Pomoc dla Siloe” zakładał wysłanie do Ośrodka Siloe, prowadzonego przez Siostry Franciszkanki Służebniczki Krzyża, dwóch wolontariuszy, studentów V roku medycyny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studenci pracowali w ośrodku przez okres trzech miesięcy od lipca do października 2013 roku.

Dzieci będące pod opieką Sióstr nigdy nie miały przeprowadzonych podstawowych badań lekarskich czy przeglądu stomatologicznego.

Część z nich posiada opóźnienia rozwojowe, które jednak w żaden sposób nie są leczone. Pragnieniem Sióstr było wykonanie przez naszych wolontariuszy badań przesiewowych dzieci, wyłapanie tych, które potrzebują bardziej specjalistycznego leczenia lub rehabilitacji oraz przeprowadzenie działań o charakterze edukacji prozdrowotnej dla wszystkich uczniów szkoły i ich rodziców. 

Na terenie ośrodka znajdują się dwie szkoły. Jedna dla dzieci niewidomych i niedowidzących, do której uczęszcza  155 dzieci oraz druga integracyjna, prowadząca klasy od zerówki do matury, w której uczy się 534 dzieci.

W ośrodku mieści się internat zamieszkiwany głównie przez uczniów szkoły dla niewidomych, dodatkowo mieszka tam kilkunastu uczniów ze szkoły integracyjnej.

Wolontariusze w ramach projektu realizowali nastepujące działania projektowe:

 • Zorganizowali gabinet pielęgniarski. Wyposażyli go w podstawowy sprzęt medyczny (ciśnieniomierze, glukometry, termometry, stetoskopy, stazy, nożyczki, zestawy do szycia, zestawy do przetaczania płynów, tablica snellena), leki (antybiotyki, witaminy, krople do oczu, środki przeciwbólowe) i środki opatrunkowe (bandaże, plastry, igły, strzykawki, jałowe opatrunki, itp.).
 • Przeprowadzili badania przesiewowe dzieci pod kątem laryngologicznym, wad postawy, wad wzroku i słuchu itp. oraz przeglądu stomatologicznego. Działania te pozwoliły na wyselekcjonowanie dzieci potrzebujących specjalistycznej pomocy lekarskiej bądź rehabilitacji.
 • Założyli karty rozwoju dziecka oraz prowadzili dokumentację medyczną przyjmowanych pacjentów.
 • Przeprowadzili działania edukacyjne na każdym z poziomów nauczania na temat higieny i dbania o zdrowie.
 • Przeprowadzili działania edukacyjne z uczniami szkoły średniej na temat dojrzewania i rozwoju płciowego.
 • Przeprowadzili działania edukacyjne  z rodzicami na temat podstawowych chorób wieku dziecięcego.
 • Przeprowadzili inicjatywę edukacyjną, której zadaniem będzie rozpropagowanie wiedzy na temat ośrodka, jego problemów i ukazanie możliwości pomocy dla ośrodka. W ramach inicjatywy planujemy wydać broszurę na temat ośrodka Siloe i działań naszych wolontariuszy.

 

Rok 2012:
Projekt 1062/2012 –„Medyczne i edukacyjne wsparcie dla przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce - kontynuacja projektu 1310/2011”

Budżet – 45 950 zł,

dotacja MSZ – 41 150 zł, wkład własny – 4800 zł

 

 

 

 

Projekt rozpoczął się pod koniec wrześnie 2012 roku. Wolontariuszki podjęły działania będące kontynuacją projektu z roku 2011. Siostry prowadzące ośrodek w Maggotty starają się zapewnić stałą opiekę lekarską podopiecznym ośrodka, projekty realizowane przez Fundację, przy wsparciu finansowym MSZ, przyczyniają się do realizacji tego celu. Działania realizowane w ramach tego projektu obejmowały:

praca w przychodni w Maggoty, przez 4 dni w tygodniu, dodatkowo, w weekendy dyżury całodobowe (diagnozowanie oraz planowanie leczenia), pomoc w gospodarowaniu środkami medycznymi w przychodni, wykonywanie badań laboratoryjnych: pomiar stężenia Hb, cholesterolu, glukozy, wykonywanie badań diagnostycznych: EKG oraz USG, podawanie leków, wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych: usuwanie zmian skórnych, oczyszczanie ropni, usuwanie paznokci, wykonywanie blokad dostawowych, iniekcji domięśniowych oraz dożylnych. Praca w przychodni będzie obejmować cały okres trwania projektu.

Praca w przychodni w Bulsawana. Jedna z wolontariuszek raz w tygodniu udawała się do tamtejsze przychodni (diagnozowanie oraz planowanie leczenia, zadania jak wyżej). Praca w przychodni obejmowała cały okres trwania projektu.

Opieka domowa, raz w tygodniu wolontariuszki zajmowały się pacjentami leżącymi w domu.Opieka na podopiecznymi ośrodka dla osób starszych, dwa razy w miesiącu jedna z wolontariuszek pracowała z potrzebującymi w placówce. Działania edukacyjne w przychodni. Organizacja dwóch seminariów dla mieszkańców Maggotty odnośnie chorób występujących w regionie i ich profilaktyki.

 

 

Projekt 1074/2012 – „Opieka stomatologiczna dla misji Abong Mbang w Kamerunie - kontynuacja projektu 1319/2011”

Budżet – 61 320 zł, dotacja MSZ – 55 100 zł, wkład własny – 6220 zł

Projekt ten jest kontynuacją projektu realizowanego w roku 2011 co pokazuję jak bardzo potrzebny jest dentysta w Afryce. W ramach tego projektu zrealizowano następujące działania:
Praca w przychodni w charakterze lekarza dentysty – przyjmowanie ok. 10 pacjentów dziennie – w trakcie pracy w przychodni wolontariusze wykonywali niezbędne zabiegi dentystyczne m.in. takie jak leczenie próchnicy, leczenie chorób twardych tkanek zębów, leczenie chorób miazgi zęba, ekstrakcje, leczenie ropni. Praca w przychodni obejmowała cały okres trwania projektu.

Prowadzenie spotkań edukacyjnych na temat profilaktyki i higieny jamy ustnej – działalność edukacyjna w ramach, której oprócz udzielania informacji na temat profilaktyki i higieny jamy ustnej prowadzonej w gabinecie, zorganizowano 3 prelekcje dla dzieci z pobliskich szkół. Dzieci tak jak w poprzednim projekcie otrzymały szczoteczki do zębów i pasty. 

 

 

Dentystyczne kliniki wyjazdowe – w trakcie pobytu naszych wolontariuszy zorganizowanych zostało 6 klinik wyjazdowych aby leczyć zęby mieszkańcom wiosek oddalonych od Abong Mbangu, którzy nie mają możliwości dotarcia do gabinetu. Projekt z 2011 roku pokazał, że istnieje ogromna potrzeba takich wyjazdów. Mycie i sterylizacja narzędzi dentystycznych – dotychczas wolontariuszka Fundacji  w trakcie swego pobytu w Kamerunie nauczyła jednego z pielęgniarzy wykonywania tej czynności, jednakże nasi wolontariusze muszą czuwać nad tym procesem by należycie dbać o higienę i zdrowie lekarzy dentystów jak i pacjentów.


Prowadzenie dokumentacji medycznej – rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej ułatwia kolejnym dentystom przyjeżdzającym na misję w Abog Mbang pomoc pacjentom, dzięki dokumentacji mają oni dostęp do historii zabiegów wykonywanych poszczególnym osobom.

 

Projekt 1087/2012 – „Pomoc dla Puri”
Budżet – 40 270 zł, dotacja MSZ – 34 300 zł, wkład własny – 5970 zł

 

Nasi wolontariusze przebywali w ośrodku w Puri przez okres trzech miesięcy, realizując następujące działania: Praca w przychodni w kolonii trędowatych w Puri, przez 5 dni w tygodniu, diagnozowanie pacjentów. Wolontariusze badali i diagnozowali pacjentów oraz wdrażali odpowiednie leczenie. Poza tym wykonywali zabiegi pielęgnacyjne i drobne zabiegi chirurgiczne. Szacujemy, że przez cały okres trwania projektu wolontariusze przebadali ok. 400 osób. Poza działalnością medyczną w ośrodku wolontariusze prowadzili edukację prozdrowotną mającą na celu uświadomienie konieczności leczenia trądu, odpowiedniej higieny, przyjmowania leków itp.

 

Prowadzenie badań przesiewowych wśród dzieci uczęszczających do szkoły i mieszkających w kolonii. W trakcie trwania projektu wolontariusze przebadali wszystkie dzieci szkolne (ok. 600 osób) pod kątem występowania nowych przypadków zarażenia trądem. Kontrolowali również stan zdrowia dzieci już zarażonych. Dzieci zostały zbadane pod względem występowania również innych chorób charakterystycznych dla tego regionu.

Prowadzenie dokumentacji medycznej. Wolontariusze systematycznie uzupełniali karty pacjentów. Rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej pomaga w pracy kolejnym wolontariuszom, odwiedzającym Puri.
Prowadzenie działań edukacyjnych w szkole znajdującej się w ośrodku. Wolontariusze zorganizowali 3 prelekcje dla dzieci uczących się w szkole w kolonii. Uwrażliwiali dzieci na kwestie związane z higieną, niebezpieczeństwami związanymi z chorobami występującymi w regionie, będą mówić o potrzebie profilaktyki, badań itp.

Wydanie biuletynu informacyjnego na temat działań naszych wolontariuszy w ramach inicjatywy edukacyjnej. Biuletyn informacyjny zostanie wydany po powrocie naszych wolontariuszy do kraju. Pokaże jego adresatom rezultaty pracy naszych wolontariuszy oraz zaktywizuje ich do pomocy krajom rozwijającym się.

 

 

 

Rok 2011:
Projekt 1310/2011 – „Medyczne i edukacyjne wsparcie dla przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce”

Budżet – 55 868 zł, dotacja MSZ - 45 668 zł, wkład własny – 5200 zł


Projekt był odpowiedzią na prośbę administratora ośrodka o uzupełnienie kadry ośrodka personelem medycznym. Celem doraźnym było wsparcie dla pielęgniarek pracujących w przychodni w Maggotty, zapewnienie podstawowej opieki medycznej (opieka nad chorymi przyjmowanymi ambulatoryjnie, wizyty domowe, asysta przy zabiegach oraz prace laboratoryjne). 
Wolontariusze wykonywali  swoją prace 6 dni w tygodniu. Od poniedziałku do czwartku pracowali w przychodni Holy Spirit, następnie w piątki i soboty odwiedzali chorych w domach. Dodatkowo jedna osoba w piątki raz w tygodniu miała dyżur w przychodni w Bolsavana, oddalonej od Maggotty 1 godzinę drogi. Dwa razy w miesiącu wolontariusze pomagali podopiecznym domu dla osób starszych proawdzonym przez s. Matki Teresy z Kalkuty. Ważnym elementem projektu były również działania edukacyjne. Wolontariusze prowadzili je w przychodni. Głónym tematem owych działań edukacyjnych była profilaktyka zachorowań, właściwa higienna, uświadamianie konieczoności leczenia itp.

 

 

 

 

 

 

Projekt 1319/2011 – „Opieka stomatologiczna dla misji Abong Mbang w Kamerunie”

Budżet – 28 318 zł, dotacja MSZ – 24 268 zł, wkład własny – 4050 zł


Wolontariuszka przebywała na misji w Abong Mbangu przez okres trzech miesięcy, gdzie pracowała w charakterze lekarza dentysty, w gabinecie mieszczącym się na terenie misji. Misja wraz z gabinetem, przychodnią i szkołą prowadzona jest przez siostry Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
Projekt był odpowiedzią na prośby s, Nazariuszy Żuczek, przełożonej zgromadzenia w Abong Mbangu o przysłanie do niej wolontariusza dentysty. 
Wolontariuszka wykonywała swoją pracę 5 dni w tygodniu od 9.00 do 17.00. Do zadań wolontariuszki należało:

 • zapewnienie dostępu do opieki stomatologicznej około 20 pacjentom dziennie,
 • zapewnienie leczenia próchnicy przy użyciu materiałów amalgamatowych i kompozytowych, leczenia chorób twardych tkanek zębów niepróchnicowego pochodzenia,
 • zapewnienie leczenie chorób miazgi zęba: leczenie endodontyczne, leczenia chorób tkanek okołowierzchołkowych zęba, ekstrakcji zębów, nacinani ropni,
 • zapewnienie profilaktyki: nauka szczotkowania zębów, informacje o środkach do higieny jamy ustnej, profesjonalne zabiegi profilaktyczne oczyszczania zębów, lakowanie i lakierowanie zębów u dzieci,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej.

Poza tym wolontariuszka prowadziła również działania edukacyjne w pobliskich szkołach, przekazując uczniom wiedzę na temat zasad higieny jamy ustnej i ucząc prawidłowego szczotkowania zębów.

 

 

Projekt 1327/2011 – „Pomoc pielęgniarska oraz działania edukacyjne w sierocińcu w Kasisi w Zambii”

Budżet – 22 046 zł, dotacja MSZ – 19 496 zł, wkład własny – 2550 zł


Wolontariuszka pracowała jako piekęgniarka w Sierocińcu w Kasisi w Zambii prze okres 5 miesięcy. Swoją opieką otaczała podopiecznych Domu Dziecka. Poza działalnością medyczną prowadziła również działania edukacyjne mającą na celu zwiększenie świadomości z zakresu ochrony zdrowia i zagrożeń płynących z niewłaściwych zachowań odnośnie profilaktyki takich chorób jak HIV/AIDS, malaria i gruźlica. Wolontariuszka zorganizowała dla starszych wychowanków Dom Dziecka zajęcia z pierwszej pomocy przed medycznej. Poza tym oprócz podstawowych badań diagnostycznych wolontariuszka przeprowadziła badania przesiewowe dzieci mające na celu zahamowanie późniejszych problemów rozwojowych. Swoją opieką obejmowała 230 podopiecznych Domu Dziecka.

 
Rok 2010:
Projekt 1014/2010 - „Podnoszenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców regionu Kawango w Namibi”

 

 

 

 

Budżet – 16 350 zł, dotacja MSZ – 15 000 zł, wkład własny - 1350 zł

W ramach działań projektowych nasza wolontariuszka pracowała w ośrodku przez okres 1 roku (okres objęty finansowaniem w ramach projektu to 5 miesięcy).Miejscem jej  pracy był zarówno szpital w Andarze oraz internat i szkoła przy parafii.Poza tym wolontariuszka wraz z opiekującym się nią miejscowym proboszczem objeżdżała okoliczne wioski w celu wykonywania powierzonych jej zadań (profilaktyka zdrowotna, szczepienia, edukacja zdrowotna i rozwojowa).Wolontariuszka wykonywała swoją pracę przez 5 dni w tygodniu. Zakres działań wolontariuszki był następujący:

 • praca związana z opieką nad chorymi przyjmowanymi ambulatoryjnie jak i hospitalizowanymi,
 • praca w ramach kliniki wyjazdowej i Zdrowia Matki i Dziecka,
 • asystowanie przy mniejszych zabiegach chirurgicznych, które prowadzone były w ośrodku,
 • pomoc w pracach w laboratorium przy ośrodku w zakresie podstawowych badań laboratoryjnych, szczególnie zmierzających do wykrywania malarii,
 • pomoc w prowadzeniu gospodarki lekami w ośrodku,
 • prowadzenie spotkań i przygotowanie wydarzeń promujących zdrowie w rejonie, a w szczególności w okolicznych szkołach średnich,
 • prowadzenie zajęć dla miejscowej ludności w ramach edukacji rozwojowej, organizowanie działań mających na celu podniesienie świadomości miejscowej ludności na temat profilaktyki zdrowotnej.

 

Projekt 1061 - „Niesienie pomocy medycznej oraz edukacja zdrowotna i rozwojowa w Kiabakari, w regionie Mara, w Tanzanii”

Budżet – 12 920 zł, dotacja MSZ – 11 480 zł, wkład własny – 1440 zł


Projekt realizowany był w Centrum zdrowia Kiabakari w Tanzanii, które zostało wybudowane i wyposażone przez Fundacje Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” przy znacznym wkładzie finansowym MSZ ze środków przeznaczonych na pomoc rozwojową w roku 2007.

Ośrodek świadczy pomoc mieszkańcom Rejonu Mara, w samym Kiabakari jak i w ramach mobilnej kliniki w okolicznych wioskach, które nie mają odpowiedniej opieki medycznej.

Projekt był odpowiedzią na prośbę administratora ośrodka o uzupełnienie kadry ośrodka personelem medycznym. Wolontariuszka pracowała w ośrodku przez 3 miesiące (od 30 czerwca do 30 września 2009). Zakres czynności wolontariuszki był następujący:

 • praca związana z opieką nad chorymi przyjmowanymi ambulatoryjnie jak i hospitalizowanymi,
 • praca w ramach kliniki wyjazdowej i Zdrowia Matki i Dziecka
 • asystowanie przy mniejszych zabiegach chirurgicznych, które prowadzone są w ośrodku,
 • pomoc w pracach w laboratorium ośrodka w zakresie podstawowych badań laboratoryjnych, szczególnie zmierzających do wykrywania malarii,
 • prowadzenie spotkań i przygotowanie wydarzeń promujących zdrowie w rejonie.