Medal od Papieża Franciszka dla Fundatora Fundacji Prof. Zbigniewa Pawłowskiego

Utworzono: 13 czerwiec 2017

W niedzielę 4 czerwca 2017r. w Bazylice Archikatedralnej odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna z okazji jubileuszu Fundacji. Mszę odprawił Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki.Podczas mszy jeden z Fundatorów Fundacji Prof. Zbigniew Pawłowski otrzymał z rąk Arcybiskupa Medal Pro Ecclesia et Pontifice w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz kościoła.

Profesor Zbigniew Pawłowski urodził się w Poznaniu w roku 1926. Skończył studia lekarskie na Akademii Medycznej w Poznaniu w 1951 r. i w 1961 r. zdobył tytuł doktora medycyny. W Instytucie Tropikalnym w Liverpoolu w 1964 r. otrzymał dyplom medycyny tropikalnej i higieny. Habilitowany w roku 1967, w 1977 r. uzyskał nominację profesorską. Współtworzył polską parazytologię lekarską. Był specjalistą w dziedzinach chorób wewnętrznych i pasożytniczych i w latach 1970-1996 kierował Kliniką Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 1979-1986 pracował w Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie i do roku 2011 był ekspertem tej organizacji. Na dorobek naukowy profesora składa się ponad 700 publikacji. Jest honorowym członkiem i autorytetem wielu zagranicznych towarzystw naukowych i międzynarodowych instytucji parazytologicznych. W 2009 r. został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od wielu lat angażuje w działalność misyjną i interesuje problemami zdrowia międzynarodowego.