Olgierd Maciej Stieler

 Projekt „Protetyk Słuchu w Afryce”- misja Kamerun 2019

Dzięki wspólnym działaniom naszego Zespołu realne stało się marzenie, by zaopatrzyć niedosłyszące dzieci w nowoczesne aparaty słuchowe. Projekt został objęty Honorowym Patronatem JM Rektora i Dziekana Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Na przełomie kwietnia i maja 2019 do Kamerunu wyjechał zespół w składzie:

Prof. UM Dorota Hojan-Jezierska, kierownik Zakładu Protetyki Słuchu

Mgr Agnieszka Łukanowska- protetyk słuchu

Dr Olgierd Stieler – adiunkt w Zakładzie Protetyki Słuchu

 

Praca trwała codziennie od 7 rano do późnych godzin wieczornych. Temperatura przeważnie wynosiła około 36 stopni w cieniu, wilgotność ponad 80%. Zaprocentowało staranne przygotowanie ze strony sprzętowej - uwzględniono możliwość przerwy w dostawach energii, wysokie temperatury, dużą wilgotność oraz konieczność programowania aparatów słuchowych różnych generacji. Należy podkreślić ogromne zaangażowanie i pomoc w fazie przygotowań studentek Koła Naukowego Protetyków Słuchu naszej Uczelni. Badania, dobór i dopasowanie odpowiednich aparatów, korekta ustawień oraz poinstruowanie z zakresu obsługi to czynności czasochłonne, świadomość upływającego czasu dopingowała do bardzo intensywnej pracy. Od rana badano dzieci szkolne, po południu dzieci z internatu i pacjentów dochodzących nieraz z bardzo daleka. Praca w weekendy pozwoliła wykorzystać pobyt jak najefektywniej. W Kamerunie brak możliwości skorzystania z fachowej pomocy w protezowaniu niedosłuchu ze względów technicznych i finansowych. Nagrodą była ogromna satysfakcja oraz uśmiechy na twarzach pacjentów małych i dużych, mnóstwo niezwykle ciekawych nowych doświadczeń zawodowych.

Przebadano 118 pacjentów, dopasowano 125 wysokiej klasy cyfrowych aparatów słuchowych. Blisko 80 uczniów szkoły otrzymało precyzyjnie dopasowane aparaty słuchowe, zdecydowana większość została zaopatrzona obustronnie. Po zweryfikowaniu zasobu aparatów słuchowych w naszej dyspozycji, doposażono grupę 14 uczniów z głębokim niedosłuchem w drugi aparat słuchowy. Każdy uczeń zaopatrzony w aparaty słuchowe został dokładnie poinstruowany z zakresu  ich obsługi.

Zbadano i udzielono pomocy wielu mieszkańcom okolicznych wiosek, nauczycielowi uniwersyteckiemu, byłym uczniom szkoły obecnie kontynuującym dalszą edukację w innych szkołach. Zaopatrzono absolwentów szkoły pracujących obecnie na budowie internatu dla dzieci szkolnych.

Przebadano też wstępnie grupę 28 dzieci przedszkolnych, rozpoznając problemy i możliwości dalszej interwencji w następnym etapie Projektu, oraz całą kadrę nauczycielską szkoły.

Nakręcono ponad 30 krótkich filmów instruktażowych z udziałem dzieci, rodziców i nauczycieli z zakresu obsługi i eksploatacji aparatów. Materiały przekazano do dyspozycji szkoły. Przeszkolono cały personel szkoły w zakresie obsługi, kontroli i zakładania aparatów słuchowych. Przeszkolono dwie wyznaczone na stałe osoby w zakresie zaawansowanej kontroli aparatów słuchowych. Szkoła i pacjenci zostali zaopatrzeni w baterie, środki pielęgnacyjne i osuszające na okres kilku miesięcy.

Powyższe czynności są niezwykle istotne w kwestii utrzymania ciągłości Projektu. Z tego samego powodu zabezpieczono odpowiednią ilość aparatów słuchowych na wypadek awarii, kradzieży lub zniszczenia.

Obecnie trwa praca nad zapewnieniem kontynuacji Projektu- Protetyk Słuchu w Afryce i zaopatrzeniem najmłodszych uczniów szkoły w Bertoua.

Projekt koordynowała i organizowała Fundacja Redemptoris Missio, w całej Polsce trwała zbiórka aparatów słuchowych i środków finansowych. Finansowo ostateczną fazę projektu wsparła Diecezja Tarnowska. Fundamentalnej pomocy udzieliły polskie firmy audioprotetyczne Sonova Polska, Sivantos, Interton, Audiofon, Oticon, Słuch-info, Centrum Słuchu Dariusz Komar. Przekazano wysokiej klasy aparaty słuchowe, sprzęt, oprogramowanie, baterie i środki pielęgnacyjne. Wspaniałą opiekę na miejscu w Kamerunie od przylotu po wylot zapewniała dyrektor szkoły w Bertoua Ewa Gawin.