Jacek Jarosz

W okresie od 1 października 2014 roku do 31 marca 2015 roku wolontariusz Fundacji Pomocy Humanitarnej Jacek Jarosz pracował w regionie Menabe na Madagaskarze. W pierwszej połowie swojego pobytu mieszkał na terenie misji Mandabe u lokalnego proboszcza, który jest współodpowiedzialny za prowadzenie ośrodka zdrowia i katolickiej szkoły. W obu placówkach pomoc wolontariusza okazała się potrzebna.

 Jako medyk pracował z lokalną  pielęgniarką z zakonu Misjonarek Świętej Rodziny. W raz z Siostrą wspólne konsultowali pacjentów, wykonywali czynności  terapeutyczne i pielęgnacyjne oraz przeprowadzali drobne zabiegi chirurgiczne wiele się od siebie ucząc. Dzięki wsparciu Pana Macieja Pastwy na rzecz ośrodka zdrowia został podarowany elektrokardiograf. W przeciągu pół roku udało się przekazać Siostrze wiedzę niezbędną do wykonywania i analizowania wyników EKG, co stanowi sukces tej drobnej inwestycji.

W związku z brakami kadrowymi, które są ogromnym problemem prowincji Mandabe, w miejscowej szkole zabrakło nauczyciela języka angielskiego. 

 

W odpowiedzi na problem wolontariusz przez pierwszy kwartał roku szkolnego, czyli do momentu znalezienia odpowiedniego następcy uczył podopiecznych szkoły p.w. Matki Boskiej z Lourdes. Korzystając z okazji zorganizował również cykl zajęć językowych dla osób dorosłych.Pierwszy etap pracy na Madagaskarze, to również próba aktywizacji lokalnej społeczności do pracy na rzecz wspólnoty. W ramach tych założeń wolontariusz zainicjował szereg działań mających na celu budowanie pozytywnych postaw społecznych, propagowanie idei wolontariatu i zaprezentowanie korzyści płynących ze współpracy i dobrej organizacji grupy. Przełożyło się to m.in. na odnowienie groty modlitewnej przy misyjnym kościele oraz renowacje drewnianej figury Matki Boskiej.

W związku z tym, że wielu pacjentów dyspensarium medycznego, to osoby z chorobami wenerycznymi, wolontariusz przeprowadził badania na temat poziomu wiedzy o chorobach przenoszonych drogą płciową i ich profilaktyce. Równolegle do gromadzenia danych badawczych wraz z lokalnym proboszczem przeprowadzali prelekcje na temat kiły, rzeżączki i AIDS. W sumie zorganizowano 7 spotkań prewencyjnych wśród różnych grup wiekowych i zawodowych.

 

W związku z tym, że wielu pacjentów dyspensarium medycznego, to osoby z chorobami wenerycznymi, wolontariusz przeprowadził badania na temat poziomu wiedzy o chorobach przenoszonych drogą płciową i ich profilaktyce. Równolegle do gromadzenia danych badawczych wraz z lokalnym proboszczem przeprowadzali prelekcje na temat kiły, rzeżączki i AIDS. W sumie zorganizowano 7 spotkań prewencyjnych wśród różnych grup wiekowych i zawodowych.

Od stycznia do marca 2015 roku wolontariusz pracował w oddalonym o 22 km od Mandbe, Beronono. Była to odpowiedź na zupełny brak opieki medycznej w regionie. Sytuację zdrowotną mieszkańców miasteczka i okolic pogarszała wyjątkowo mokra pora deszczowa. W Beronono wolontariusz otworzył, tymczasową, prowizoryczną przychodnię gdzie w okresie 15.01-15.03 przyjął 1316 wizyt.  Udało się wyleczyć m.in. 79 przypadków malarii i 29 przypadków chorób przenoszonych drogą płciową. Niebywałym sukcesem jest, że mimo fatalnych warunków sprzętowych i lokalowych,  przy ogromie pracy udawało się znaleźć czas na prowadzenie wśród pacjentów działań edukacyjnych z zakresu higieny, dietetyki i profilaktyki chorób.

Jacek Jarosz,

ratownik medyczny i promotor zdrowia.