Poniżej prezentowane są Akcje które organizuje Fundacja. Wszystkim dotychczasowym uczestnikom serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i równolegle zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wpierania Naszych Akcji.