Skojarzone użycie inaktywowanych i doustnych szczepień przeciwko polio w obozach uchodźców – Kenia 2013

Opublikowano: 29 marzec 2014
Od momentu wdrożenia Globalnego Programu Eradykacji Polio w 1988 roku, tylko w trzech krajach na świcie notowano ciągłą transmisję dzikich szczepów wirusa – w Afganistanie, w Pakistanie i  w Nigerii. W okresie kwiecień-grudzień 2013 doszło do rozszerzenia ogniska polio w Nigerii oraz  zanotowano 194 przypadki porażenia powodowanego polio w Somalii, 14 przypadków w Kenii i 9 przypadków w Etiopii. Kenia w odpowiedzi uruchomiła po raz pierwszy program skojarzonego szczepienia (doustne + domięśniowe – szczepionka inaktywowana), które zastosowano u 126 tys. dzieci przebywających w obozach dla uchodźców somalijskich na granicy kenijsko-somalijskiej. Obserwacje prowadzone w trakcie trwania programu wykazały możliwości skutecznej immunizacji ponad 90% populacji, minusem są jednak wyższe koszty niż w przypadku stosowania tylko szczepienia doustnego.
 
Akcja szczepień była przeprowadzona przez 299 zespołów, w skład których wchodził pracownik medyczny, odpowiedzialny za podanie szczepienia inaktywowanego, oraz dwóch lub trzech wolontariuszy, którzy podawali szczepionkę doustną, mobilizowali rodziców do poddania dzieci szczepieniom, oraz oznaczali dzieci już zaszczepione. Koszt jednej szczepionki inaktywowanej to $2.09, natomiast jedna szczepionka OPV kosztuje zaledwie $0.14. Całkowity koszt prowadzenia kampanii szczepienia skojarzonego w przeliczeniu na jedno zaszczepione dziecko wyniósł $3.27. W obozach dla uchodźców 92.8% dzieci, którym zaproponowano szczepienie, zostało mu poddanych. Podczas prowadzonych wcześniej akcji podawania tylko szczepienia doustnego 97.2% dzieci. Różnica może wynikać z pewnych obaw opiekunów przed szczepieniem podawanym podwójną drogą, mimo informacji o jego wyraźnie większej skuteczności. Podawanie szczepienia drogą doustną i pozajelitową generuje odpowiedź humoralną i śluzówkową, co ma szczególnie ważne znaczenie w przypadku populacji o wysokim ryzyku zachorowania.
 
Zastosowanie skojarzonego szczepienia, nie powodowało zmniejszenia liczby zaszczepionych dzieci podczas następnej akcji, w lutym 2014, którą przeprowadzono tylko przy użyciu szczepienia doustnego.
 
oprac. lek. Szymon Nowak
źródło: Sheikh M.A. et al. „Combined Use of Inactivated and Oral Polivirus Vaccines in Refugee Camps and Surrounding Communitites – Kenya, December 2013”, MMWR 2014, Vol. 63, No. 11