Kardiolog w Afryce

Akcja "Kardiolog w Afryce" powstała z inspiracji polskich lekarzy internistów: Marii Wieteska specjalizującej się aktualnie w kardiologii, reumatolog Katarzyny Woszuk, Ojców Marianów i polskich Sióstr pracujących na misjach w Kamerunie.

Początkowo, w odpowiedzi na prośbę o wzbogacenie wyposażenia jednego z ośrodków zdrowia w Kamerunie, celem akcji miał być zakup aparatu do EKG, wdrożenie aparatu EKG do codziennej praktyki klinicznej w warunkach afrykańskich i nauka obsługi tego urządzenia.

Wiedząc, że samo wykonanie badania EKG nie uzdrowi chorych, choć może dać cenne o nich informacje, rozszerzyłyśmy zakres akcji "Kardiolog w Afryce". Postanowiłyśmy zbadać czy choroby układu krążenia są rzeczywiście, jak podaje literatura, istotnie częstym problemem klinicznym w Kamerunie.

Postanowiłyśmy przebadać pacjentów w dwóch ośrodkach zdrowia w miejscowości Abong Mbang i Essiengbot, a jeśli okaże się, że tak jest, jesteśmy przygotowane, aby zastosować unich odpowiednie leczenie.


Wpłaty można kierować na konto Fundacji, koniecznie z dopiskiem "Kardiolog w Afryce"

Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio

ul. Grunwaldzka 86, 60-311 Poznań

Nr konta: 09 1090 2255 0000 0005 8000 0192

lub w formie przelewu online (prosimy o dopisek "Kardiolog w Afryce")


Choroby układu krążenia: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu kojarzą się z chorobami cywilizacyjnymi występującymi tylko w krajach wysokorozwiniętych. To nieprawda! Również w Afryce pacjenci cierpią na choroby układu krążenia z tą małą różnicą, że nikt ich nie diagnozuje i nie leczy. Tymczasem nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia lipidowe i ich powikłania prowadzą do rozwoju miażdżycy, udarów mózgu, choroby wieńcowej, niewydolności serca, nerek i nagłego zgonu. Choroby te, oprócz wypadków, niedożywienia, chorób tropikalnych, zakażenia HIV są częstą przyczyną ciężkiego kalectwa i zgonów wśród mieszkańców Afryki.

Aktualnie trwają przygotowania do wyjazd czterech osób: dwójki lekarzy kardiologów,  inżyniera elektronika oraz jednej osoby z przeszkoleniem paramedycznym do ośrodka zdrowia w Maganzo w północnej Tanzanii, w rejon zamieszkały przez plemię Sukuma. Przez trzy tygodnie, od 20 października do 15 listopada 2017, będą oni pracować wśród miejscowej ludności konsultując kardiologicznie pacjentów, szkoląc personel medyczny i zwiększając wiedzę na temat chorób krążenia. Chcemy, aby projekt żył i się rozwijał.  Po powrocie kardiologów do Polski planowana jest stała współpraca z ośrodkiem na zasadzie konsultacji telemedycznych z Polski. Ten innowacyjny projekt ma charakter rozwojowy i jeśli przyniesie oczekiwane rezultaty planowane są kolejne jego edycje w tym i innych ośrodkach w różnych krajach Afryki.

Projekt „ Kardiolog w Afryce” powstał z inspiracji dr n med. Marii Wieteskiej (kardiologa) oraz polskich pielęgniarek - misjonarek pracujących na stałe w Afryce. Idea ta zrodziła się w czasie pracy wolontaryjnej w Kamerunie, podczas której konieczne były konsultacje internistyczne i kardiologiczne pacjentów. 

Nadciśnienie tętnicze mieści się w pierwszej z pięciu przyczyn zgłaszania się chorego do lekarza w ośrodkach zdrowia w Afryce. Zalecenia dla pacjentów w Afryce powinny być dostosowane do lokalnych możliwości i zwyczajów. Pomimo faktu, iż nadciśnienie tętnicze i cukrzyca są chorobami przewlekłymi, często są tam traktowane jak ostry epizod malarii lub innej choroby zakaźnej. Po 1-2 tygodniach leczenia większość pacjentów zaprzestaje farmakoterapii. Można to zmienić poprzez zwiększanie wiedzy, edukację pacjentów i lekarzy.  My możemy im skutecznie pomóc!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w różnej formie włączyli się w naszą akcję i obdarzyli nas zaufaniem. Mamy nadzieję, że wsparcie i życzliwość z waszej strony będą towarzyszyły nam nadal.

Maria Wieteska i Katarzyna Woszuk, Warszawa, dnia 15 marca 2013

 

Można akcję śledzić na facebook, gdzie w miarę możliwości będziemy umieszczać najnowsze informacje:

https://www.facebook.com/pages/Kardiolog-w-Afryce/135485213283966

link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/149795771841980

 

Powyżej podaliśmy numer konta na który nadal na razie bezterminowo można dokonywać wpłat z dopiskiem "Akcja Kardiolog w Afryce", gdyż akcja nie kończy się wraz z naszym wyjazdem, a zgłaszane przez misjonarzy potrzeby są ogromne.

 

Bardzo dziękujemy za wsparcie akcji "Kardiolog w Afryce" darczyńcom, których wymieniamy w porządku alfabetycznym:

1. Grupa Adamed, Adamed Sp Z.O.O.

2. Akni Polska

3. Darczyńcy indywidualni, którzy z powodu ochrony danych osobowych muszą pozostać anonimowi

4. Johnson and Johnson Poland Sp.Z.O.O

5. Neomed Sp Z.O.O, Hurtownia Sprzętu Medycznego

6. Novartis Poland Sp. Z.O.O.

7. Novamed Sp. Z.O.O

8. Polpharma Sp. Z.O.O.

9. Przedstawiciele firmy Actavis

10. Roche Diagnostics Polska Sp. Z.O.O.

11. Zakon Księży Marianów