Choroby układu krążenia: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu kojarzą się z chorobami cywilizacyjnymi występującymi tylko w krajach wysokorozwiniętych. To nieprawda! Również w Afryce pacjenci cierpią na choroby układu krążenia z tą małą różnicą, że nikt ich nie diagnozuje i nie leczy. Tymczasem nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia lipidowe i ich powikłania prowadzą do rozwoju miażdżycy, udarów mózgu, choroby wieńcowej, niewydolności serca, nerek i nagłego zgonu. Choroby te, oprócz wypadków, niedożywienia, chorób tropikalnych, zakażenia HIV są częstą przyczyną ciężkiego kalectwa i zgonów wśród mieszkańców Afryki.Aktualnie trwają przygotowania do wyjazd czterech osób: dwójki lekarzy kardiologów,  inżyniera elektronika oraz jednej osoby z przeszkoleniem paramedycznym do ośrodka zdrowia w Maganzo w północnej Tanzanii, w rejon zamieszkały przez plemię Sukuma. Przez trzy tygodnie, od 20 października do 15 listopada 2017, będą oni pracować wśród miejscowej ludności konsultując kardiologicznie pacjentów, szkoląc personel medyczny i zwiększając wiedzę na temat chorób krążenia. Chcemy, aby projekt żył i się rozwijał.  Po powrocie kardiologów do Polski planowana jest stała współpraca z ośrodkiem na zasadzie konsultacji telemedycznych z Polski. Ten innowacyjny projekt ma charakter rozwojowy i jeśli przyniesie oczekiwane rezultaty planowane są kolejne jego edycje w tym i innych ośrodkach w różnych krajach Afryki.

Aktualnie trwają przygotowania do wyjazdu czterech osób: Roberta Ryczka, Ewy Dłużniewskiej, Dariusza Nowika i Grzegorza Opiołydo ośrodka zdrowia w Maganzo w północnej Tanzanii, w rejon zamieszkały przez plemię Sukuma. Przez dwa tygodnie , będą oni pracować wśród miejscowej ludności konsultując kardiologicznie pacjentów, szkoląc personel medyczny i zwiększając wiedzę na temat chorób krążenia. Chcemy, aby projekt żył i się rozwijał. To już kolejny wyjazd w ramach projektu „Kardiolog w Afryce”.  Od roku trwa stała współpraca z ośrodkiem na zasadzie konsultacji telemedycznych z Polski. 

Jeszcze o projekcie

Projekt „ Kardiolog w Afryce” powstał z inspiracji dr n med. Marii Wieteskiej (kardiologa) oraz polskich pielęgniarek - misjonarek pracujących na stałe w Afryce. Idea ta zrodziła się w czasie pracy wolontaryjnej w Kamerunie, podczas której konieczne były konsultacje internistyczne i kardiologiczne pacjentów. My możemy im skutecznie pomóc!

Nadciśnienie tętnicze mieści się w pierwszej z pięciu przyczyn zgłaszania się chorego do lekarza w ośrodkach zdrowia w Afryce. Zalecenia dla pacjentów w Afryce powinny być dostosowane do lokalnych możliwości i zwyczajów. Pomimo faktu, iż nadciśnienie tętnicze i cukrzyca są chorobami przewlekłymi, często są tam traktowane jak ostry epizod malarii lub innej choroby zakaźnej. Po 1-2 tygodniach leczenia większość pacjentów zaprzestaje farmakoterapii. Można to zmienić poprzez zwiększanie wiedzy, edukację pacjentów i lekarzy.

My możemy im skutecznie pomóc!

 

Wpłaty można kierować na konto Fundacji, koniecznie z dopiskiem „Kardiolog w Afryce”

Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, ul. Junikowska 48, 60-163 Poznań

Nr konta: 09 1090 2255 0000 0005 8000 0192

Darowizna online (dopisek "Kardiolog w Afryce")

   
Patronat medialny:
 

 

Akcję można śledzić na facebooku, gdzie w miarę możliwości będziemy umieszczać najnowsze informacje.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/149795771841980

Podcast TokFM - Maria Wieteska o akcji "Kardiolog w Afryce" 

Artukuł w miesięczniku Gazeta dla Lekarzy

Akcji patronują: