Kardiolog w Afryce

Akcja "Kardiolog w Afryce" powstała z inspiracji polskich lekarzy internistów: Marii Wieteska specjalizującej się aktualnie w kardiologii, reumatolog Katarzyny Woszuk, Ojców Marianów i polskich Sióstr pracujących na misjach w Kamerunie.

Początkowo, w odpowiedzi na prośbę o wzbogacenie wyposażenia jednego z ośrodków zdrowia w Kamerunie, celem akcji miał być zakup aparatu do EKG, wdrożenie aparatu EKG do codziennej praktyki klinicznej w warunkach afrykańskich i nauka obsługi tego urządzenia.

Wiedząc, że samo wykonanie badania EKG nie uzdrowi chorych, choć może dać cenne o nich informacje, rozszerzyłyśmy zakres akcji "Kardiolog w Afryce". Postanowiłyśmy zbadać czy choroby układu krążenia są rzeczywiście, jak podaje literatura, istotnie częstym problemem klinicznym w Kamerunie.

Postanowiłyśmy przebadać pacjentów w dwóch ośrodkach zdrowia w miejscowości Abong Mbang i Essiengbot, a jeśli okaże się, że tak jest, jesteśmy przygotowane, aby zastosować unich odpowiednie leczenie.


Wpłaty można kierować na konto Fundacji, koniecznie z dopiskiem "Kardiolog w Afryce"

Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio

ul. Grunwaldzka 86, 60-311 Poznań

Nr konta: 09 1090 2255 0000 0005 8000 0192

lub w formie przelewu online (prosimy o dopisek "Kardiolog w Afryce")


Choroby układu krążenia: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu kojarzą się z chorobami cywilizacyjnymi występującymi w krajach wysokorozwiniętych, ale coraz więcej danych przemawia za tym, że należy je aktywnie wykrywać i leczyć w krajach rozwijających się. W Afryce pacjenci też cierpią na choroby układu krążenia, a nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia lipidowe i ich powikłania prowadzą do rozwoju miażdżycy, udarów mózgu, choroby wieńcowej, niewydolności serca i nerek. Choroby te, oprócz wypadków, niedożywienia, chorób tropikalnych, zakażenia HIV, są przyczyną ciężkiego kalectwa i zgonów wśród mieszkańców Afryki.

W okresie od drugiej połowy marca do czerwca 2013 będziemy przebywać w Kamerunie. Dzięki dużej życzliwości rodziny, przyjaciół, kolegów, znajomych i ludzi dobrej woli, przy współpracy Fundacji Organizacji Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio", udało się nam pozyskać dodatkowe niezbędne do tego projektu fundusze, wyposażenie, sprzęt medyczny i leki. Zakupiłyśmy aparat do EKG umożliwiający transmisję całego zapisu przez internet. Otrzymałyśmy od darczyńców niewielkie, proste w obsłudze aparaty, które wyglądają jak glukometry, a mierzą we krwi nie tylko stężenie glukozy (cukru), ale także cholesterolu i trójglicerydów. Udało się nam pozyskać sprzęt i fundusze, które pozwolą na przebadanie około 600 dorosłych osób i ocenić u nich całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe. Jeśli okaże się że pacjenci mają choroby krążenia będziemy zaczynać leczenie, dostosowując je do afrykańskich warunków i możliwości. Zamierzamy się też włączyć w codzienną pracę misjonarek w ośrodkach zdrowia w Abong Mbang i Essiengbot i poznać jak wygląda prawdziwe kameruńskie życie od środka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w różnej formie włączyli się w naszą akcję i obdarzyli nas zaufaniem. Mamy nadzieję, że wsparcie i życzliwość z waszej strony będą towarzyszyły nam nadal.

Maria Wieteska i Katarzyna Woszuk, Warszawa, dnia 15 marca 2013

 

Można akcję śledzić na facebook, gdzie w miarę możliwości będziemy umieszczać najnowsze informacje:

https://www.facebook.com/pages/Kardiolog-w-Afryce/135485213283966

link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/149795771841980

 

Powyżej podaliśmy numer konta na który nadal na razie bezterminowo można dokonywać wpłat z dopiskiem "Akcja Kardiolog w Afryce", gdyż akcja nie kończy się wraz z naszym wyjazdem, a zgłaszane przez misjonarzy potrzeby są ogromne.

 

Bardzo dziękujemy za wsparcie akcji "Kardiolog w Afryce" darczyńcom, których wymieniamy w porządku alfabetycznym:

1. Grupa Adamed, Adamed Sp Z.O.O.

2. Akni Polska

3. Darczyńcy indywidualni, którzy z powodu ochrony danych osobowych muszą pozostać anonimowi

4. Johnson and Johnson Poland Sp.Z.O.O

5. Neomed Sp Z.O.O, Hurtownia Sprzętu Medycznego

6. Novartis Poland Sp. Z.O.O.

7. Novamed Sp. Z.O.O

8. Polpharma Sp. Z.O.O.

9. Przedstawiciele firmy Actavis

10. Roche Diagnostics Polska Sp. Z.O.O.

11. Zakon Księży Marianów